سرویس اهداء مالی به موسسات خیریه

تکمیل مبلغ الزامی است! حداقل مبلغ اهدایی ۱،۰۰۰ ریال بوده و باید با ارقام انگلیسی تکمیل گردد!
تکمیل فیلد موسسه خیریه الزامی است!
تکمیل فیلد نشانی پست الکترونیکی الزامی است! نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن همراه باید از یازده رقم و به زبان انگلیسی تشکیل شده باشد

مشتری گرامی

  • در صورت بروز مشکل، در حین عملیات پرداخت، تنها راه ارتباطی ما با شما، از طريق نشانی پست الکترونيکی که وارد نموده‌ايد می‌باشد. لذا در وارد کردن نشانی پست الکترونيکی خود کمال دقت را داشته باشيد.
  • در صورت عدم رعایت این نکته بانک مسوولیتی در قبال مشکلات ناشی از آن نخواهد داشت.
  • در صورت عدم انجام عملیات تاریخ تراکنش و یا کد پیگیری را به آدرس ایمیل EShop@KICCC.com ارسال نمایید.
www.000webhost.com